Адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ул. Мукумий 48

Телефоны: 8 (361) 222-57-76

Режим работы библиотеки:
ежедневно с 9:00 до 18:00

Выходной день: воскресенье

Санитарный день:
последняя пятница каждого месяца.

Погода

O'zbekcha Қарақалпақша In English
 
Поиск по сайту
Полезные ресурсы
Пресс-служба Президента Республики Узбекистан press-service.uz
Правительственный портал Республики Узбекистан gov.uz
Законодательная палата Олий-Мажлис parliament.gov.uz
Сенат Олий Мажлиса senat.uz
Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz
Совет Министров Республики Каракалпакстан sovminrk.gov.uz
Информационно-образовательная сеть ziyonet.uz
Национальная база данных законодательства республики Узбекистан lex.uz
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои natlib.uz
Республиканский информационно-библиотечный центр infolib.uz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новые поступление. Aпрель-2017
 

5 Кирг

А 39

Айтматов Чингиз

Асрни қаритган кун: роман/ Чингиз Айтматов; Рус тилидан таржимаси: А. Рашидов. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. - 432 б. - ISBN 978-9943-27-595-9 (муқоба): 22000 сум

 

Қазангапни Буронли бекатидан унча узоқ бўлмаган Она Байит қабристонига дафн этишга ундаган сабаб ҳамда Найман онанинг фарзанд томонидан фожиали ўлдирилиши ўртасидаги боғлиқлик асарнинг бутун бир моҳиятини очиб беради.

5 Кирг

А 39

Айтматов Чингиз

Эрта қайтган турналар: қиссалар ва ҳикоялар/ Чингиз Айтматов; Рус тилидан тарж. А. Рашидов. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. - 432 б. - ISBN 978-9943-27-655-0 (муқоба): 23500 сум

 

Адибнинг "Биринчи муаллим", "Эрта қайтган турналар"," Юзма-юз" қиссалари ҳамда "Байдамтол соҳилларида","Оқ ёмғир" ҳикоялари бор.

5(Озар)

А 67

Анор

Мен, Сен, У ва телефон: қисса ва ҳикоялар/ Анор; Озарбойжончадан тарж.; У. Қучқор, Тақризчи: К.Кангарли. - Tошкент: Davr Press, 2016. - 304 б. - ISBN 978-9943-984-99-8 (муқоб): 38500 сум

Ушбу китобга Анорнинг ижодидан саралаб олинган қисса ва ҳикоялар киритилди.

87(4Грек)

А 74

Арасту

Аҳлоқи қабир/ Арасту; Масьул муҳаррирлар: А. Жалолов, Н. Комилов. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. - 384 б. - ISBN 978-9943-27-724-3 (муқоб): 22000 сум

 

Алломанинг "Поэтика"(Нафис саньатлар хақида") рисоласидан бизга қадар фақат баъзи қимматли парчаларгина етип келган бўлиб,ана шу қисмлар ҳам ҳозиргача барча файласуф, санъатшунос, адабиёт назариётчиларининг асосий дастуриламоли бўлиб хизмат қилади.

И(Авс)

К 30

Кафка Франц

Ота ҳукми: ҳикоялар, мактублар/ Франц Кафка; Тарж: Х. Дустмўҳаммад, М. Акбаров, А. Отабой ва бошқ. - Тошкент: DAVR PRESS, 2015. - 288 б. - ISBN 978-9943-984-67-7 (муқоб): 23500 сум

Роман, қисса ва ҳикояларида ўз даврининг ўткир сиёсий, ҳуқуқий, ижтимоий муаммолари, инсон руҳиятининг энг мураккаб қирралари, оддий одамларнинг фожиавий қисматлари юксак маҳорат билан бетакрор усулда тасвирланган.

Р 2

К 71

Короленко В.Г.

Кўр мусиқачи: қисса/ В.Г. Короленко; таржимаси: Т.Қосимов. - Тошкент: Гафур Гулом, 2016. - 152 б. - ISBN 978-0043-03-746-5: 7000 сум

 

Бу поэмада онадан кўзи ожиз бўлиб туғилган истеъдодли боланинг камолот пиллапояларидан юксалиши, кечмишлари, руҳий изтироблари, севгиси, маҳбубасига муносабатлари лирик этюд шаклида тараннум этилади.

И(Исп)

Л 77

Лорка Ф.Г.

Энг қайғули шодлик: Шеърлар ва достонлар/ Ф.Г. Лорка; Испанчадан тарж. Ш. Рахмон. - Тошкент: Г.Гулом, 2016. - 396 б. - ISBN 978-9943-03-775-5 (муқов): 19000 сум

 

Ушбу китобга шоирнинг барча асарлар мажмуаси -"Шеърлар китоби"дан намуналар, "Канте хондо достони","Биринчи қушиқлар" ва бошқа турли шеърларидан намуналар киритилган.

И(Фр)

М 74

Мопассан Ги де

Азизим: Роман/ Ги де Мопассан; Рус тилидан тарж.: И. Ғафуров. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. - 464 б. –

(" Kamolot kutubxonasi "). - ISBN 978-9943-27-723-6 (муқов.): 26500 сум

Ушбу роман уша давр сиёсатдонларининг ва улар қўлида қўғирчоқ бўлган журналисларнинг ҳаёти, сиёсий найранбозликларини фаҳш ва разолат билан тўлган ички дунёсини аёвсиз сўратда очиб ташлайди.

 

5 Ўзб

Н 87

Нурмуродов А.

Қонли йургаклар/ А. Нурмуродов. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. - 512 б. - ISBN 978-9943-27-753-3 (муқов): 23500 сум

 

Миллатларнинг урф-удумлари, минглаб-миллионлаб йиллик турмуш тарзларининг тажовузкорона поймол этишга ўриниш инсоният тарихида ҳамиша ўша тажовузкорларнинг узига битмас-туганмас офатларни келтирган.

92

П 29

Педагогика: энциклопедия. 1 жилд А-Ё/ Масъул мухаррир: Р. Сафарова. - Тошкент: Ўзбекистон милий энциклопедиясы, 2015. - 320 б. - ISBN 978-9943-07-339-5 (муқов): 38500 сум

 

Педагогика энциклопедияси мақсадга мувофиқ тарзда тартиб берилишида атамаларнинг илмийлик тамойили асосида танланиши муҳим аҳамиятга эга. Бу педагогик атамаларнинг моҳиятини назарий жиҳатдан асослашга хизмат қилади

5 Ўзб

С 98

Суюн Азим.

Навоийдан топдим: Шеърлар, ҳикоялар/ Азим Суюн. - Тошкент.: O'zbekiston, 2015. - 168 б. - ISBN 978-9943-28-308-4 (муқов): 16000 сум

 

Ушбу китобда болаларга аталган ҳикоялари ёзилган

5 Ўзб

У 80

Умаров Ё.

Хотинидан қурқмайдиган эркак/ Ё. Умаров; Тақризчи: А. Холмуродов, Масъул муҳаррир: Ф. Умаров. - Toshkent.: Turon zamin ziyo, 2015. - 292 б. - ISBN 978-9943-4476-7-7 (муқов): 20000 cум

Мазкур китобдан ҳаётий ҳикоялар, ҳажвиялар, қатра хандалар ҳамда таржималар урин олган.

74.200.53

Ў 73

Ўсмонҳўжаев Т.

500 ҳаракатли уйинлар/ Т. Ўсмонҳўжаев, А. Толипжонов; Тақризчилар: Т. Хайдаров, Ф.К. Турдиев. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2014. - 320 б. - ISBN 978-9943-27-310-8 (муқов): 16000 сум

 

Китоб халқ ҳаракатли уйинлари миллий қадрият сифатида эътироф этилиб, бундай спорт турлари асрлар давомида даврларга мос равишда ривожланиб, такомиллашиб, эъзозланиб келинмоқда

И(Англ)

Х-13

Хаггард Г.Р.

Клеопатра: роман/ Г.Р. Хаггард. - Tошкент.: Davr Press, 2016. - 464 б. - ISBN 978-9943-984-91-2 (муқоб): 35500 сум

 

Романда тасвирланган даврда қадимги фиръавнларнинг сўнгги авлоди Гармахис етакчилигида Клеопатрани таҳтдан ағдариб, фиръавнларнинг давлатини қайта тиклаш учун яширин кўраш бошланган.

83.3(5Ўз)

Қ 97

Қўчқоров Я.

Ой теграсида юлдузлар/ Я. Қўчқоров; Тақризчи : А. Алимбеков. - Toshkent: O'qituvchi, 2015. - 64 б. - ISBN 978-9943-02-840-1: 3000 сум

Ўзбекистон халқ шоир Зулфия ва унинг замондошлари ҳаёти, ижоди хақида лавҳалар.

74.90

Ш 80

Шоумаров, Г.

Оила энциклопедияси/ Г. Шоумаров, З. Расулова. - Тошкент: Ilm-Ziyo -Zakovat, 2016. - 416 б. - ISBN 978-9943-16-199-3 (муқов): 32200 сум

 

Энциклопедияда ойла, оилавий муносабатларнинг моҳияти, тарихи, эволюциясига оид институтининг ёш авлоди маънан кучли, ақлан етук ҳамда баркамол қилиб тарбиялашдаги роли ва аҳамияти, масалалари ёритилган.

5O'zb

B 95

Bunin, Ivan

Uch musofir: Hikoyalar/ Ivan Bunin; Tarjimon: D. Aliyeva. - Toshkent: O'zbekiston, 2015. - 288 b. - ISBN 978-9943-28-074-8 (muqov): 8200 s.

 

Avtor ko'pgina asarlarini aynan Rossiyaga, uning odamlariga bag'ishladi.

82.3(5O'zb)

Z 92

Zumrad va Qimmat: O'zbek xalq ertaklari/ Tuzuvchi va so'zboshi muallifi: A. Hasanov. - 3-nashri. - Toshkent: O'qituvchi, 2015. - 160 b. - ISBN 978-9943-02-915-6 (muqov): 6300 sum

 
Ertaklardag'I qahramonlar el-yurt, baxt-saodati, tinch-totuv yashashi uchun o'zlarini o'tga-cho'g'ga uradiganlar haqqida yezilg'an.

81.2Рус-92

М 31

Маслова Е.В.

Учебное пособие по русскому языку

(теория и тестовые задания)/ Е.В. Маслова, И.А. Циндидис; Рец. А.Г. Шереметьева, К.О. Сапарова. - Ташкент: Изд. Нац. Библиотека Узб. им.А.Навои, 2013. - 312 с. - ISBN 978-9943-06-461-4: 15300 сум

Учебное пособие содержит тестовые задания по русскому языку, которые способствуют всесторонней подготовке учащихся к вступительному экзамену.

81.2 Рус

Р 30

Рахматуллаева Г.М.

Русский язык.: учебник для учащихся групп с русским языком обучения академических лицеев./ Г.М. Рахматуллаева, Т.Т. Кельдиев; Рец. С.И. Львова, В.И. Андриянова. - 5-е изд., испр. и доп. - Тoшкент: Sharq, 2016. - 376 с. - ISBN 978-9943-26-439-7 (в пер.): 15300 с.

 

Учебник содержит систематизированное изложение лексики, фразеологии, фонетики, словообразования, орфографии, морфологии, синтаксиса и пунктуации, а также стилистики и культуры речи.Официальный сайт информационно-библиотечного центра Республики Каракалпакстан
© 2009-2017. Информационно-библиотечный центр Республики Каракалпакстан
По всем вопросам обращайтесь по официальному адресу