Адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ул. Мукумий 48

Телефоны: 8 (361) 222-57-76

Режим работы библиотеки:
ежедневно с 9:00 до 18:00

Выходной день: воскресенье

Санитарный день:
последняя пятница каждого месяца.

Погода

Ўзбекча Қарақалпақша
 
Поиск по сайту
Полезные ресурсы
Пресс-служба Президента Республики Узбекистан press-service.uz
Правительственный портал Республики Узбекистан gov.uz
Законодательная палата Олий-Мажлис parliament.gov.uz
Сенат Олий Мажлиса senat.uz
Единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz
Совет Министров Республики Каракалпакстан sovminrk.gov.uz
Информационно-образовательная сеть ziyonet.uz
Национальная база данных законодательства республики Узбекистан lex.uz
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои natlib.uz
Республиканский информационно-библиотечный центр infolib.uz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новые поступление. Декабрь-2018
 

5 Ўзб

А 15

Абдусоли ўғли Абдулатиф  

Кўнгилдаги гаплар [Матн]/ шеърлар Абдулатиф Абдусоли ўгли. - Тошкент: Янги китоб, 2016. - 128 б. - ISBN 978-9943-4554-9-8: 7000 сўм

Ушбу китобни уқир экансиз Абдулатифнинг шеърлари содда, равон.  Бетакрор ўхшатишлар, ташбиҳлар унинг шеърларига ўзига хослик бахш этканига ишонч хосил қиласиз.

5 Ўзб

А 98

Аҳмедова Ҳ.

            Ташбеҳ [Матн]: Шеърлар/ Х.Аҳмедова. - Тошкент: Аkаdемnаshr, 2017. - 272 б. - ISBN 978-9943-4533-3-3: 8000 сўм

 

Образлари  ёркин, оҳанги шикоста,  сўзлари мардона шеърият  соҳабаси Ҳалима Аҳмедованинг ушбу китоби шоиранинг бутун ҳаёти, ижоди, туйғуларининг  яxлит номи сифатинда «Ташбеҳ»  дея аталди. Шубҳасиз,ушбу китоб мутолоаси  ўқувчини гўзал ташбеҳларга йўғрилган чексиз оламга етаклайди.

5Ўзб

Ж 13

Жабборов Р.

            Кирқ биринчи тугун [Матн]: Мистик қисса/ Р. Жабборов. -  Тошкент: Davr Press НМУ, 2015. - 128 б. - ISBN 978-9943-984-38-7: 4000 сўм

Бу китобида бир оиланинг бошига тушган мусибатлар ҳақида ҳикоя қилинади. Асарда инсон руҳиятининг нақадар мураккаблиги, ёмонлик ҳеч қачон жазосиз қолмаслиги, «қайтар дунё» деган сўзнинг ростлиги ниҳоятда қизиқарли тарзда ёритилган.

28.708

И 60

            Инсон экологияси ва унинг муаммолари [Матн]/ Р. Эгамбердиев, Ш.Ю. Кодиров, Ш.И.  Жуманиёзова ва бошқ. - Урганч: Хоразм нашриёти, 2016. - 156 б. ил. - ISBN 978-9943-4463-2-8: 4000 сўм

Табиатдаги экологик мувозанатни сақлаш ҳозирги куннинг энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Бу китобда шу масаланинг муҳим компонентларидан ҳисобланган инсон экологияси ва унинг муоммалари ҳақида қисқача маълумотлар берилган.

5Ўзб

И 78

Исоқов Б.

            Бош қомусимиз-ор-номусимиз [Матн]: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси байрамига бағишлаб ўтказиладиган ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий тадбирлар,таълим-тарбия ҳамда тарғибот-ташвиқот ишларида фойдаланиш учун кўлланма/ Б. Исоқов; Масъул мухаррир: З. Кенжаева. - Наманган: Наманган нашриёти, 2016. - 123 б. - ISBN 978-9943-4608-5-0: 7000 сўм

Ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий ишлар ҳамда таълим-тарбия жараёнлари ва тарғибот-ташвиқот фаолиятида фойдаланишга мўлжалланган. Ушбу қулланмада ўқувчи ёшларга Конституция ҳамда қонунларни асраб-авайлаш, ҳимоя қилиш- Ота маконимиз – Она Ватанимизни кўз қорачиғидек асраш учун ўқиш ўрганиш, били шва теран англаб етиш ҳамда уларга қатъий равишда амал қилишни ургатади.  

5 Ўзб

А 15

Кўчимов А.

            Бинафша [Матн]: Қисса ва ҳикоялар/ А. Кўчимов. - Тошкент: Fафур Fулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. - 352 б. - ISBN 978-9943-4913-2-8 (Муқова): 33600 сўм

 

Таниқли шоир ва адиб Абдусаид Кўчимовнинг ушбу китобида жой олган қисса ва ҳикояларнинг барчасида одамзод аталмиш мураккаб яратиқнинг ички  дунёси, унинг руҳий оламига хос бўлган рангин ҳис - туйғулар бадиий буёқларда тасвирланади.

5Ўзб

М 31

Маткарим Ш.

            Кун шундай бошланади: ҳикоялар ва эссе/ Ш. Маткарим. -  Тoшкент: Fафур.Fулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. - 228 б. - ISBN 978 - 9943 - 03 - 944 - 5: 19000 сўм

 

Ш.Маткаримнинг “Кун шундай бошланади”номли ҳикоялар ўзининг  осуда  самимияти,  воқеликнинг ички томонини кўрсата билиши,  қаҳрамонлар сўзамоллигимас,  хаёл ва тасаввурга бойлиги билан кўнглингизни олади, устоз шоир айтганидек “Меҳрини пархез тутмайдиган” дустингизга айланади.

   86.38

М 66

Мовардий Абулҳасан

            Дунё ва дин одоби (Адаб уд дунё вад дин) [Матн]: 5-китоб/ А.Мовардий; таржимон: А.И. Маҳдум, масъул муҳаррир: Б. Эрали. - Тошкент: Ислом университети , 2016. - 240 б. - ISBN 978-9943-4526-9-5: 12000 сўм

Абулҳасан Мовардий қаламига мансуб "Дунё ва дин одоби"нинг бешинчи китобида нафс одоби, гўзал ахлоқнинг маънавий баркамолликдаги ўрин ҳамда турли иллатларнинг салбий таъсири ҳусусида сўз боради.

82.3(5Ўзб)

О-86

            Оталар сўзи-ақлнинг кўзи [Матн]: Ҳикматли сўзлар/ Тўплаб нашрга тайёрловчилар: Х. Зарифов,  А. Хўжахонов,  А. Хўжаханов. - Tошкент: O'zbekiston, 2016. - 136 б. - ISBN 978-9943-28-680-1: 10000 сўм

 

Бу ажойиб ҳикматли сўзлар халқнинг ўлмас бадиий ижоди. Халқ ҳаёт учун курашда ўз тажрибалари, ўз онгида пайдо бўлган фикр ва туйғуларнинг хулосаларини мақоллар билан ифодалаган. Мақолаларнинг ғоявий мазмунини тўғри тушуниб, тўғри фойдаланишнинг тарбиявий аҳамияти жуда катта бўлганлиги учун сиз китобхонларга манзур бўлади деган умиттамиз.

5 Ўзб

Р 35

Розиқов Ю.

            Умр чизгилари [Матн]: Шеърлар/ Ю. Розиқов. - Tошкент: Navro'z, 2016. - 116 б. - ISBN 978-9943-38-284-8: 8000 сўм

Қўлингиздаги мазкур тўплам мураббий ва устоз Юсуфжон Розиқовнинг салкам ярим аср мобайнида яратган ва турли давраларда ўкиб бериб юрган шеърий машқларидан саралаб тузилган. Ушбу тўпламдаги ҳар бир битик ҳаётнинг маълум лаҳзасидан эсдалик, бутун умр учун кўзгу.

И(Чех)

С 12

Саидов А.

            Кафка - юрист [Матн]/ А. Саидов. - Тошкент:   O'zbekiston , 2013. - 192 б. - ISBN 928-9943-01-892-1: 6500 сўм

 

Профессор Акмал Саидовнинг эътиборингизга ҳавола этилаётган "Кафка-юрист" китобидан Франц Кафканинг ихлосмандлари учун у қадар яхши маълум бўлмаган юристлик фаолияти ва ҳуқуқшуносликнинг энг мураккаб  муаммолари  юксак маҳорат билан тасвирланган.

5 Ўзб

С 53

Сиёев С.

            Абдулла Қаҳҳорнинг алёр айтгани [Матн]: Устозлар ҳаётидан ҳиқоятлар/ С. Сиёев. - Тошкент: Fафур Fулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. - 92 б. - ISBN 978-9943-03-872-1: 4000 сўм

 

 

Бу китоб адабиётимиз ва маданиятимизнинг улуғ дарғалари хақидаги ҳикоялардан иборат. Сиз азиз ўқувчилар ушбу китобни уқиш жараёнида Fафур  Fулом, Абдулла Қаххор, Миртемир, Мирзоколон Исмоилий, Шукур Бурхонов сингари зоти шарифлар ҳаётидан сўзловчи ажиб ҳангомалар билан танишасиз.

  65.321.4

Ф 49

            Фермерлар китоби [Матн]: селекция ва уруғчилик асосида / Х. Неъматов, А. Батталов, Ш. Номозов, Б. Раҳматов; Тақризчилар: А. Абдуллаев,  А. Латипов,  Ш. Иброҳимов,  В. Автономов. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2014. - 222 б. - ISBN 978-9943-07-318-0 (муқова): 10000 сўм

Мазкур китоб ўз ўқувчиларни мамлакатимизда қишлоқ ва сув хўжалиги ҳамда пахтасаноат тизимларининг турли тармоқлари ривожига муносиб ҳисса қўшиб келаётган юзлаб хамюртларимиз фаолияти билан батафсил таништиради.

74.202.4

Х 72

Холматова З.

            Бошланғич синфларда диалог муҳитини яратиш [Матн]: Методик кўлланма/ З. Холматова; Масьул муҳаррир: Р. Сафарова, Тақризчилар: Р.Д.Жураев, Ш. Неъматов. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2016. - 225 б. - ISBN 978-9943-07-448-4: 10000 сўм

 

Мазкур методик кўлланмада бошланғич синф ўкувчиларида диалог муносабатларга киришиш кўникмаларини шакллантириш йўллари, усул, метод, воситалари ифодаланиб, ўқитувчи билан ўқувчи, ўқитувчи билан ўқувчилар ҳамда ўқувчи билан ўқувчининг диалогта киришиш имкониятлари назарий-эмпирик жиҳатдан очиб берилган

5Ўзб

Қ 42

Қилич Нортўхта

            Ойдин тонгдай намозшом [Матн]: Севги ҳикоялари/ Нортўхта Қилич. - Тошкент: Fафур Fулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. - 368 б. - ISBN 978-9943-03-934-6 (муқова): 10000 сўм

 

Бу тўпламда севимли ёзувчинингизнинг севги ва мухаббат хакидаги дил сўзлари, қалб кечинмалари энг сара ҳиқоялари жамланган.

39.38

 A 24

            Avtotransport vositalarida yo'lovchilar tashishni tashkil etish [Matn]: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo’llanma/ J.R. Qulmuhamedov, K.M. Nazarov, M.Sh. Shukurova, N.Z. Arifjonov; Taqrizchilar: Sh.I. Xolmuhamedov. - Toshkent: ILM ZIYO, 2016. - 160 b. - ISBN 978-9943-16-398-0: 8000 so'm

 

O'quv qo'llanmadan kasb-hunar kollejlari o'qituvchi va o'quvchilari, avtomobil transportida tashishni tashkil etish va logistika yo'nalishi bo'yicha ta'lim olayotgan bakalavrlar,magistrantlar va tadbirkorlik maqsadida yo'lovchilar tashish bilan shug'ullanishni maqsad qilib qo'ygan barcha yuridik shaxslar foydalanishilari mumkin

56.6

A 37

Azimov M.

            Yuz-jag' travmatologiyasi [Matn]: Tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik/ M. Azimov; Masu'l muharrir: X.K. Dustmuxamedova, Taqrizchilar: A.A. Julonov,  A.A. Abduqodirov. - Toshkent: ILM ZIYO, 2016.- 200 b. - ISBN 978-9943-16-278-

 

 
Yuz-jag' travmatologiyasi darsligi stamatologiya fakulteti talabalari uchun shu fan bo'yicha tuzilgan namunaviy o'quv dasturi asosida yozildi.

35.41

A 48

Aminov A. M.

            Sement eritmalari [Matn]: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qollanma/ A.M. Aminov, D.R. Maxamatxojayev, F.S. Qurbonov; Taqrizchilar: D.Ya. Yuldoshev,  R.S. Mo'minov. - Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2013. - 80 b. - ISBN 978-9943-13-435-5: 4000 so'm

 Ushbu o'quv qo'llanma talabalarga neft va gaz quduqlarrini burg'ilashda qo'llaniladigan sementva uning turlari, qo'llash sharoitlari,texnologik ko'rsatkichlari, texnologik ko'rsatkichlarini o'lchash asboblari, sement qorishmalarining xossalarini boshqarish uchun qo'shiladigan kimyoviy moddalar, sement qorishmalarini burg'ilash eritmalaridan ajratish uchun bufer suyuqliklari va eritmalar to'g'risida ma'limot beradi.

74.200.5

B 79

            Boshlanc'ich sinf o'quvchilarida dizaynerlik tafakkur elementlarini shakllantirish [Matn]/ Sh.Q. Mardonov, O.M. Jabborova, Sh. Mardonov, Sh. Axmedova; Mas'ul muharrir: R.H. Djurayev. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2013. - 116 b. - ISBN 978-9943-10-869-1: 7000 so'm

 

Monografiya umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'qituvchilari oliy ta'lim muassasalari bakalavr, magistr bosqichi talabalari, ota-onalar hamda mazkur sohaga qiziquvchi keng omma uchun mo'ljallangan.

5 Kоr

K 49

            Klassik koreys she'riyati antologiyasi [Matn]: Qadimiyatdan XIX asrning оxirigacha bo'lgan davr/ Tuzuvchilar: U. Saydazimova,  Choy So Yong,  I. Xvan ,  N. Shakirova, Alimbekov,  U. Muhibova, Mas'ul muharrir: H. Hamidov. - Toshkent: Istiqlol, 2013. - 240 b. - ISBN 978-9943-308-75-6 (muqova): 9000 so'm

Koreys mumtoz she'riyati antologiyasi to'rt qismdan iborat. Undan qadimiyatdan XIX asrning oxirigacha bo'lgan davrdagi koreys sheriyaining asosiy janrlari namunalaridan qilingan tarjimalar o'rin olgan.   

30.3

P 21

Parikova Y.V.

            Materialshunoslik (quruq qurilish)[Matn]: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv q’ollanma/ Y.V. Parikova, G.N. Fomicheva, V.A. Yelizarova. - Toshkent: Cho'lpon nomidagi  NMIU, 2014. - 304 b. - ISBN 978-9943-05-714-2 (muqova): 7000 so'm

O'quv qo’llanmada zamonaviy qurilish materialarining asosiy turlari lok-bo'yoq, suvoq qorishmalari va quruq qurilish aralashmalari, koshinlash (polimer va mineral asosli ) ko'rib chiqilgan. Ularning tasnifi, tarkibi va asosiy texnik tavsiflari keltirilgan.

52.81

T 71

Toshmuhamedova F. Sh.

            Umumiy farmokologiya va retseptura [Matn]: Tibbiyot kollejlari uchun o'quv qo'llanma/ F.Sh. Toshmuhamedova, H.U. Aliyev, R.Z. Nizomov; Taqrizchilar: O.O. Obidov,  N.A. Musyeva,  Sh.Sh. Ismatova. - Qayta ishlangan 7-nashri. - Toshkent: ILM ZIYO, 2017. - 232 b. - ISBN 978-9943-16-341-6: 10000 so'm

O'quv qo'llanmada mavzular o'quv dasturi asosida keng yoritilib, har bir guruh dori vositalarining umumiy ta'rifi va dozalari berilgan. shuningdek, Farmakologiya fanining rivojlanish tarixi. Dori shakllari va ularga reseptlar yozish namunalari, bo'lim bo'yicha barcha guruhlarga umumiy ta'rif va tasnif to'liq yoritilgan.

24.5

U 28

            Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari [Matn]: Uslubiy qo'llanma/ I.Sh. Ismatov, H.T. Omonov, Yu. G'. Mahmudov, D.M. Kenjayev; Mas'ul muharrirlar: H.T. Omonov,  Yu.G'. Mahmudov. - Toshkent: Yangi nashr, 2016. - 320 b. - ISBN 978-9943-22-270-0: 8500 so'm

Mazkur uslubiy qo'llanmada umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan bo’lib, uslubiy qollanma umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari uchun mo'ljallangan.

 

74

U 73

Usmonov S.

            Pedagogik faoliyat va pedagogik mahorat [Matn]: Uslubiy qo'llanma/ S. Usmonov, R. O'rolov; Tuzuvchi-to'plovchilar: S. U. Usmanov,  R.S. O'rolov, Taqrizchilar: Sh. Saidqulov,  B. Muranov,  B. Ashurova. - Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Ozbekstan Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2014. - 122 b. - ISBN 978-9943-06-550-5: 5200 so'm

Qo'llanmada pedagogika kollejlarida qo'llanishi mumkin bo'lgan noan'anaviy dars usullari haqida ma'lumotlar berilgan, shuningdek, grafik organayzerlar sxemasini fanlarda qo'llash ko'rsatib o'tilgan.

     36.95

X 87

Xudoyberdiyeva M.

            Mahsulotlar sifatini standartlashtirish va metrologiya asoslari [Matn]: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qollanma/ M. Xudoyberdiyeva, A. Xudoyberdiyeva, Sh. Otaxanov; Taqrizchilar: O.F. Safarov,  S.H. Ikromova. - Toshkent : ILM ZIYO, 2016. - 168 b. - ISBN 978-9943-16-310-2: 9000 so'm

Ushbu o'quv qo'llanmada mahsulot sifati, uning iste'molchi salomatligi, hayoti hamda atrof-muhitga bezararligi mezonlariga qo'yiladigan davlat talablari, standartlashtirishinig maqsadi, vazifalari, kategoriyalari, turlari va mahsulotlarni kodlashtirish, ular sifat ko'rsatkichlarini boshqarishning huquqiy tamoyillari yoritilgan.

74.202.5

O' 98

            O'quvchilarning dizayn ijodkorligini dizayn ijodkorligini shakillantirish [Matn]/ SH.Q. Mardonov, S.K. Annamuratova, V.I. Andriyanova va boshqa. - Тошкент: Sano - standart , 2012. - 128 b. - ISBN 978-9943-369-97-5: 5000  so'm

Mazkur monografiyada umumiy o'rta ta'lim maktablarida mehnat ta'limi darslari hamda darsdan tashqari jarayonlarda o'quvchilarning dizayn ijodkorligini shakillantirishning nazariy asoslari, muammoning o'ziga xosliklari, xususiyatlari, ijtimoiy ahamiyati, dizaynerlik tafakkurini shakillantirish va rivojlantirish muammoosining amaldagi holati, uning psixologik jihatlari hamda dadaktik asoslari yoritilgan.

85.12

К38

Кидирбаев Б. Ю.

Формирование и пути развития монументально-декоративного искусства в современной архитектуре Каракалпакстана: учебное пособие/ Б. Ю. Кидирбаев. - Нукус: Каракалпакстан, 2017. - 68 б. - ISBN 978-9943-4876-8-0: 40488 сум

O'quv qo'llanmada ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlastirish asoslari, avtomatik sistemalari to'g'risida umumiy ma'lumot, avtomatik rostlagichllar, ijro etuvchi mexanizmlar va rostlovchi organlar hamda sistemalarnin'g analizi to'liq yoritilgan.

65.29

Н 50

Немченко Г.И.

            Организация предпринимательской деятельности [Текст]: Учебное пособие/ Г.И.Немченко, Т.В.Лузина; рец. Н.Ф.Менова.-Тюмень: Тюменского государственного университета, 2009. - 172 с. - ISBN 978-5-400-00097-3: 4300 сўм

 Разработано для бакалавров направления "Экономика" обучающихся на всех формах обучения, в том числе заочной с использованием дистанционных технологий, в целях более успешного усвоения ими ключевых положений теории и практики изучаемой дисциплины и формирования знания правовых основ в области предпринимательства.

67.402

П 38

Плесовских В. Д.

            Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского учета [Текст]: Учебное пособие/ В.Д. Плесовских, О.Г. Геймур, В.В. Ракитин; Рец. В.Е. Севрюгин,  С.С. Жукова. - Тюмень: Тюменского государственного университета, 2008. - 188 с. - ISBN 978-5-88081-857-0: 7000 сўм

В учебном пособии рассматриваются правовые основы финансовой деятельности государства и муниципальных образований, институты финансового права, особенности законодательного регулирования контрольной деятельности в сфере финансов, а также другие вопросы, позволяющие студентам составить представление о регламентировании отношений, возникающих в области финансов, банков и бухгалтерского учета.

32.965

С 16

Салихов Ш.И.

            Вопросы разработки и эксплуатации автоматизированной системы обработки информации [Текст]/ Ш.И. Салихов; Рец. М.И. Исмоилов,  А. Артыков. - Tашкент: Fan va texnoljgiya, 2017. - 228 с. - ISBN 978-9943-11-599-6 (в пер.): 8700 сўм

Монография посвящена методам анализа организации работы  автоматизированной системы обработки информации, как на стадии проектирования, так и в процессе их эксплуатации. Разработана математическая модель АСОИ и его отделОфициальный сайт информационно-библиотечного центра Республики Каракалпакстан
© 2009-2018. Информационно-библиотечный центр Республики Каракалпакстан
По всем вопросам обращайтесь по официальному адресу