Манзил: Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шахри, Муқимий кучаси 48 жой

Телефон: 8 (361) 222-57-76

Иш вақти:
ҳар куни 9:00 дан 18:00 гача

Дам олиш куни: якшанба

Санитар куни:
ҳар ойнинг оҳирги жума куни.

ҚарақалпақшаНа русском
 
Сайт буйича излаш
Фойдали ресурслар
Ўзбекистон республикаси
Президентининг матбуот хизмати press-service.uz
Ўзбекистон республикаси хукумат портали gov.uz
Ўзбекистон республикаси олий мажлиси қонунчилик палатаси.gov.uz
Ўзбекистон республикаси олий мажлиси сенати senat.uz
Ягона интерактив давлат хизматлари портали my.gov.uz
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши sovminrk.gov.uz
ZiyoNET ахборот-талим портали ziyonet.uz
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси lex.uz
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси natlib.uz
Республика ахборот-кутубхона маркази infolib.uz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кутубхонамизга келган янги адабиётлар. Август-2018
 

5 Ўзб

Г 85

Грин Роберт

            Ўзгармас моҳият: ( инсон ва ҳокимият: қонунлар, қоидалар, сиру синоатлар, ибрат ва сабоқлар)/ Роберт Грин; Рус тилидан таржимаси: Ж. Сафоев. - Тошкент:   O'zbekiston , 2015. - 248 б. - ISBN 978-9943-28-164-6 (муков): 11700 сўм.

 

Ушбу китобда қадимги дунёдан тортиб хозиргача хукмдорлар саройида бўлиб ўтган ва жуда муҳим хулосалар чиқаришга асос бўладиган воқеалар, тарихда из қолдирган инсонларнинг ютуқ ва ожизликлари, турли-туман қаллобликлар билан ном чиқарган машҳур товламачилар ва ғалати характерга эга шахслар тарихи бир неча йўналишда таҳлил килинади.  

82.(5Қар)

А 17

            Аталар сөзи-ақыл: Нақыл-мақаллар/ Ред. А. Альниязов, Пикир билдириўшилер: Б. Ерназаров. - Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2018. - 107 с. - ISBN 978-9943-5171-7-2: 6500 сўм.

Нақыл-мақаллар турмыстан дөрейди.Онда ҳәр қыйлы дәўирде, ҳәр қыйлы турмыс жағдайларынан туўылған халыктың жуўмақланған ой-пикирлери, ишки сезимлери,тәжирийбелери, руўхый байлығы жазылған.

86.381(5)

Б 57

Баҳауддинов Шамсуддин

            Марҳумларға азар бермейик !/ Шамсуддин Баҳауддинов; Ред. Ш. Абдиназимов, Пикир билдириўшилер: У. Алимов,  Г. Хожаниязов. - Нөкис: Билим, 2018. - 128 б. - ISBN 978-9943-4444-6-1: 6902 сўм.

Бул китапта бугинги күнде Қарақалпақстан Республикасының базы орынларында жаназа ҳәм оған тийисли мәселелерде ушырасып туратуғын бидъат-хурофат ислердиң саламат турмысқа кери тәсири Кураны кәрийм аятлары, ҳәдиси-шәрийфлер тийкарында баян етилген.  

5 Қар

Е 59

Ережепов Т.

            Жүрек толғаўы: қосықлар/ Т. Ережепов; Пикир билдириўши: Ж. Избасқанов. - Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2018. - 63 б. - ISBN 978-9943-5170-9-7: 6300 сўм.

Автордың лирикаларында Ўатан темаси, ата-ана, өмир, муҳаббат ҳәм инсаныйлық пазыйлетлер туўралы сөз етилген.

5Қар

Ж 78

Жийемуратов Т.

            Дегиш: қосықлар/ Т. Жийемуратов; Пикир билдириўшилер: Ә. Өтепбергенов,  Ж. Өтениязов. -  Нөкис:  Qaraqalpaqstan , 2018. - 47 б. - ISBN 978-9943-5170-8-0: 6500 сўм.

 

Бул поэзиялық топламы шайырдың өз заманласлары ҳаққындағы арнаўлар, кутлыклаўлар,юмор, ҳәзилдәлкеклеринен қуралған.

83.3(5Қар)

Т 98

Турдыбаев К.

            Белгили әдебиятшы алым ҳәм педагог/ К. Турдыбаев; Ред. Ж. Сагидуллаева. - Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2018. - 28 б. - ISBN 978-9943-5170-0-4: 4779 сўм.

Бул китапшада филология илимлериниң докторы, профессор,Қарақалпақстан Республикасына мийнети  сиңген илим, ғайраткери Қурбанбай Жәримбетовтың өмири,жәмийетлик, илимий-педагогикалык хызметлери ҳәм оның мийнетлериниң илимий бағдарлары ҳаққында мағлыўматлар берилген.

83.3(5Қар)

Қ 91

Қурамбаев К.

            Гүл бар гүлистан ишинде/ К. Қурамбаев, Г. Қурамбаева; Ред. К. Жаримбетов. - Нөкис: Qaraqalpaqstan , 2018. - 168 б. - ISBN 978-9943-5055-3-7: 11287 сўм.

Бул китапта шайыраның бир пүтин дөретиўшилик жолына нәзер аўдарылып, ҳәр кыйлы жанрдағы шығармалары илимий талқыланады,көркем-эстетикалык, тәжирийбелери хаққында сөз етилген.

5 Қар

М 48

Матякубова Г.

            Гулдәсте: қосыклар/ Г. Матякубова; Ред. Н. Матякубова, Пикир билдириўшилер: К. Алламбергенов,  К. Қурамбаев. - Нөкис.: Билим, 2018. - 400 б. - ISBN 978-9943-4444-7-8 (мукаб): 11000 сўм.

Бул " Гулдэсте " таңламалы шығармалары топламына Қарақалпақстан Халық шайыры Гулистан Матякубованың қарақалпақ ҳәм өзбек тиллеринде жазылған ең сайланды қосықлары киргизилген.

5 Қар

Р 65

Реймов К.

            Гүмис нурлар: қосыклар, баллада ҳәм көркем аўдармалар/ К. Реймов; Пикир билдириўшилер: К. Каримов,  Х. Дәўлетназаров. - Нөкис: Билим, 2018. - 104 б. - ISBN 978-9943-4445-7-7: 10.000 сўм.

 

 

Автор " Ак мәрмер астындағы әрманлар" балладасында бул дәртти өзинше ҳаўаз бенен,журек толы дәрт пенен жырлайды.

81.2 Қар

С 67

Сейдуллаева Д.

            Тил билими терминлериниң түсиндирме сөзлиги/ Д. Сейдуллаева; Ред. Н. Турабаева, Пикир билдириўшилер: О. Сайымбетов,  М. Қурбанов. - Нөкис.: Билим, 2018. - 124 б. - ISBN 978-9943-4443-5-5: 8820 сўм.

 

Студентлер ушын дүзилген бул сөзликте қарақалпақ тил билиминде қолланылатуғын лингвистикалық терминлердиң мәниси, қайсы тилден алынғанлығы ҳәм хәр бир терминге тийисли мысаллар бериўге ҳәрекет етилди.

ар

Т 64

Тәңирбергенов Ж.

            Умытылмас мәўритлер:  повесть,музыкалы драма ҳәм гүрриңлер/ Ж. Тәңирбергенов; Пикир билдириўшилер: М. Нызанов,  А. Өтепбергенов,  О. Өтеўлиев. - Нөкис: Qaraqalрaqstan, 2018. - 76 б. - ISBN 978-9943-5055-1-3: 6559 сўм.

 

 

Китабында өмир,шаңарак.муҳаббат, инсаныйлык пазыйлетлер ҳаққында сөз етилген.

22.317

Ш 39

Шарипова А.И.

            Термохимиядан мысаллар ҳәм мәселелер топламы: Окыў қолланба/ А.И. Шарипова; Пикир билдириўшилер: Б. Таңирбергенов,  Ш. Туремуратов. - Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2018. - 80 б. - ISBN 978-9943-4749-7-0: 14605 сўм.

Бул қолланбадан химиялык технология, нефть ҳәм нефтгазды кайта ислеў технологиясы.кәсиплик тәлим бакалавр жөнелислериндеги бағдарламасындағы темаларды өзлестириўге мәселелер шешиў бойынша мысаллар келтирилген.

81.398

A 14

Abdinazimov Sh.N.

            Lingvofolkloristika: SA 120102-Lingvistika (qaraqalpaq tili) g'anigeligi magistrantlari ushin oqiw qollanba/ Sh.N. Abdinazimov; Pikir bildiriwshiler: M. Qudaybergenov,  U. Jaksimova,  B. Dilanov. -  Nόkis:  Bilim, 2018. - 176 b. - ISBN 978-9943-4444-1-6: 42950 so`m.

 

Bul o'quv qo'llanmada Lingvofolkloristik tadqiqotlar fahlil qilingan, qoraqalpoq folklori tilining fonetik va morfologik xususiyatlari aniqlangan, leksikasi bo'yicha materiallar berilgan.

81.2 Qar

A 14

Abdinazimov Sh.

            Lingvistikaliq ta'liymatlar tariyxi: SA120102-Lingvistika(qaraqalpaq tili) qa'nigeligi magistranlari ushin sabaqliq/ Sh. Abdinazimov; Pikir bildiriwshiler: M Qudaybergenov,  M. Ayimbetov. - No'kis: Bilim, 2018. - 208 b. - ISBN 978-9943-4443-8-6: 42950 so`m.

 

Lingvistikaliq ta'liymatlar tariyxi" sabaqlig'inda du'nyaju'zilik Lingvistikaliq oy-pikirlerdin' payda boliwi ha'm rawaĵlaniw tuwrali ken' tu'rde mag'liwmat ,berildi.  

81.2Qar

A 14

Abdinazimov Sh.N.

            Qaraqalpaq tili tariyxi: 5120100-Filologiya ha'm tillerdi oqitiw (qaraqalpaq filologiyasi) bag'dari studentleri ushin sabaqliq/ Sh.N. Abdinazimov; Pikir bildiriwshiler: M. Aeimbetov,  A. Alniyazov,  M. Qudaybergenov. - No'kis: Bilim, 2018. - 220 b. - ISBN 978-9943-4443-4-8: 33244 so`m

 

Qaraqalpaq tili tariyxi pa'ni qaraqalpaq xalqinin' awizeki so'ylew tili menen a'debiy tilinin' payda boliw ha'm qa'liplesiw basqishilarin u'yrenetug'in pa'n sipatinda payda bolg'an haqqinda jazilg'an.

5 Qar

T 33

Tan' sa'wlesi: Jas qa'lemkeshlerdin' do'retpelerinen/ Baspag'a tayarlag'an: B. Ernazarov, Pikir bildiriwshiler: A. Sultanov,  S. Amirlan. -  No'kis: Qaraqalpaqstan , 2018. - 72 b. - ISBN 978-9943-5171-1-0: 1500 s.

 

Bul toplamda jas do'retiwshilerdin' kishkene jureginen shiqqan u'lken muhabbat ha'm su'yispenshilik sezimleri menen suwg'arilg'an qosiqlari haqqinda jazilg'an.

83.3Рус

Д 13

Давлетмуратова Т.Т.

            Балерина/ Т.Т. Давлетмуратова. - Нукус.: Qaraqalpaqstan , 2017. - 280 с. - ISBN 978-9943-4878-9-5 (в пер.): 5000 сум.

 

Замиры Давлетмуратовой, начиная с детских лет. Маленькая девочка из далёкого степного Каракалпакстана, мечтающая о танцах, становится знаменитой, великой балериной. Своим трудом, творчеством она ёще раз доказала, что женщине Востока свойственны талант, чистота помыслов, достоинство, успехи в жизни.

Р2

Е 75

Ернашева Рая

            Ночное путешествие/ Рая Ернашева. - М.: Санкт-Петербург, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5-4469-0623-9: 2000 сум.

В этой книге устами ребенка рассказано об экологических проблемах в форме фантастических рассказов, а в повести рассказывается про войны и их последствия.

78.33

 C 16

            Cam negatiflerde Istanbul'un izleri : Imparatorlik'tan Cumhuriyet'eTraces of istanbul on glass plate negatives: From the Empire to the Republic. - Ankara: Milli Ku'tu'phane Baskanlig'i, 2017. - 316 s. - ISBN 978-975-17-38-76-9: 50000 so`m.

Milli Ku'tu'phame Baskanlig'i'nin koleksiyonuna yeni kazandurdigi cam negatifleri koni alan bu kitap, Osmanli Devleti'nin son ceyrek yuzyilinda, baskent Istanbil'un tarihi meka'nlarina, sehri sarsan kimi siyasi ha'diselere, 20.yu'zyilin bfslarindaki toplumsal gelenek.

78.5

M 86

            Milli Ku'tu'phane Tas Plak koleksiyonu bibliyografyasi/ Hazirlayanlar: Fatma    Aygen ve baskalari, baskiya hazirlayanlar: Gu'lsen Catakog'li ve baskalari. - Ankara: Milli Kutuphane Baskanligi, 2016. - 536 s. - ISBN 978-975-17-3870-7: 20000 so`m.

Milli Ku'tu'phame, ku'ltu'ru'mu'zu' olusturan basili kitaplar yazma eserleri, su'reli yayinlari, sesli kitaplari ve oldukca genis bir kitap disi materyaller koleksiyonunu koruyup, gelecek nesillere aktarma go'revini yerine getirirken ayni zamanda ulusal bibliyografyalar ile konu bibliyografiyalarini da hazirlamaya devam rtmektedir.Қорақалпоғистон Республикасининг ахборот-кутубхона марказининг махсус сайти
© 2009-2018. Қорақалпоғистон Республикасининг ахборот-кутубхона маркази
Барча саволлар ойича махсус электрон манзилга мурожат қилинг