Манзил: Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шахри, Муқимий кучаси 48 жой

Телефон: 8 (361) 222-57-76

Иш вақти:
ҳар куни 9:00 дан 18:00 гача

Дам олиш куни: якшанба

Санитар куни:
ҳар ойнинг оҳирги жума куни.

ҚарақалпақшаНа русскомIn English
 
Сайт буйича излаш
Фойдали ресурслар
Ўзбекистон республикаси
Президентининг матбуот хизмати press-service.uz
Ўзбекистон республикаси хукумат портали gov.uz
Ўзбекистон республикаси олий мажлиси қонунчилик палатаси.gov.uz
Ўзбекистон республикаси олий мажлиси сенати senat.uz
Ягона интерактив давлат хизматлари портали my.gov.uz
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши sovminrk.gov.uz
ZiyoNET ахборот-талим портали ziyonet.uz
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси lex.uz
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси natlib.uz
Республика ахборот-кутубхона маркази infolib.uz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кутубхонамизга келган янги адабиётлар. Февраль-2017
 

5Ўзб

А-45

Аъдам, З

Афандининг қирқ бир пашшаси.: Қисса/ З Аъдам. - Т.: Янги аср авлоди, 2014. - 192 с. - ISBN 978-9943-08-884-9: 8000 сум

 

Бу китобда Хўжа Насриддин Афандининг ғаройиб хангамаларга бой саргузаштлари ҳикоя қилинади.

66.3(5Ў)

Г99

Гўзал ва бетакроримсан, муқаддас Ватаним, жоним сенга фидо Ўзбекистоним! Матн: услубий қўлланма/Миллий гоя ва мафкура илмий-амалий маркази. - Т: Маънавият, 2016. - 160 б. - ISBN 978-9943-04-306-0: 4500 сум

 

Гўзал ва бетакроримсан, муқаддас Ватаним, жоним сенга фидо Ўзбекистоним номли китоб Мустақил Ўзбекистонимиз хақида ёзилган.

5 Ўзб

И 82

Исроил Б.

Онаизор.: Кўрган-кечирганларим: роман-эссе. Учинчи китоб/ Б. Исроил. - T.: Sholpоn nom.nashr. matbaa ijodiy u'yi., 2006. - 284 бет. - ISBN 5-8245-1054-8: 5000 cум.

 

Бу асарда она хакида уларнинг бизга килган хизматлари-ю чеккан захматлари ёзилган.

5Ўзб

Т-88

Телефон қилган балик.: Латифалар. - T: Ozbekiston, 2015. - 200 б. - ISBN 978-9943-28-440-1: 14000 сум

 

Бу тўпламда бир-биридан қизиқарли латифалар, шунингдек касбларга оид самимий кулгилар ҳам ўрин олган.

Р2

Т64

Толстой Лев

Уруш ва тинчлик: Роман-эпопея. 3-4 китоблар/ Лев Толстой . - Т: Янги аср авлоди, 2016. - 976 б. - ISBN 978-9943-27-381-8: 46500 сум

Бу китобда одамлар қисмати, уларнинг такдири, уйлари айни пайтда булаётган жараёнга муносабати кўрсатилган.

67.400

Қ14

Қодиров Э.

Инсон омили : конституция ва маънавият/ Э.Қодиров. - Т: Turon zamin ziyo, 2016. - 32 б. - ISBN 978-9943-4723-1-0: 3000 сум

 

Қадирятларға асосланган инсон ҳуқуқ ва эркинликларини устувор дея эътироф этган қонунларимиз манбаи Конституциямизнинг моҳиятини билишлари таҳлил этилган.

5 Ўзб

Қ59

Қоржовов, А.

Мусофир гудак кисмати:: қисса. 1-китоб/ А. Қоржовов. - Тошкент: IJOD-PRESS, 2016. - 204 б. - ISBN 978-9943-994-20-1: 10000 сум

 

Бу қиссада онасининг хатолари туфайли оғир саргузаштлар тушган уч ёшли болакайнинг чет элларда кўрган оғир кунлари киритилган.

5 Ўзб

Қ59

Қоржовов, А.

Мусофир гудак қисмати:: (қисса). Китап 2/ А. Қоржовов. - Тошкент: IJOD-PRESS, 2016. - 200 б. - ISBN 978-9943-994-21-8: 10000 сум

 

Бу қиссада онасининг хатоси туфайли болакайнинг чет элларда сарсон-саргардонликда кечган кунлари тасвирланган.

 

5 O'zb

O-86

Otajonova, G

Gulgunsha: (Sherlar,tarjimalar,hikoyalar)./ G Otajonova. - Nokis.: Bilbm., 2016. - 80 b. - ISBN 978-9943-4435-4-9: 6896 so'm

 

Kitobdagi hikoyalar insonlar hayotida, kundalik turmushda uchrab turadigan vogealarga asoslangan.

66.3(5Ў)

Г99

Gozal va betakrarimsan muqaddas vatanim, jonim senga fido О'zbekistonim. - Toshkent, 2016. - 3000 so'm disk- 3

 

Gozal va betakrarimsan muqaddas vatanim, jonim senga fido О'zbekistonim multimedia hisoblanadi. Mustaqilligimizning 25 iilligiga bag'ishlangan.

85.33

А44

Айтмуратов , Ж.

Халык ансамблине айланган "Ҳурлиман": Илимий очерк/ Ж. Айтмуратов . - Нөкис: Қарақалпакстан, 2016. - 44 б. - ISBN 978-9943-4625-8-8: 10000 сўм

 

Ансамблдиң миллий мəдениятымыз ҳәм миллий көркем өнеримизди раўажландырыўдағы дөретиўшилик хызмети ҳаққында айтылады

ар

Ж78

Жийемуратов

Ғəзийне: ғəззеллер, мәснәўийлер, қасыйдалар, фəрдлер, рубайылар)/ Жийемуратов. - Нөкис: Қарақалпақстан, 2010. - 160 б. - ISBN 978-9943-4435-8-7: 6974 сўм

Китапка киритилген шығыс əдебияты дәстурлерин даўамлаўшы қосык формаларында дөретилген қосықларыңың терең философиялық, турмыслык мазмуны китап окыўшылардың журегине жетип барып ой-сезимлерине қозгаў салады.

5Қар

К25

Каримов, К.

Ағабий Аққапшык: тарийхый роман. 111-китабы/ К. Каримов. - Ургениш: Хорезм, 2016. - 268 сум. - ISBN 978-9943-4638-4-4: 18800 сум

 

Аққапшык романында ХХ əсирдин дәслепки жылларында қарақалпак халқы басынан кеширген аўыр ўакыялар, ашаршылық, азатлық ушын гүреслер сəўлеленген.

63.3

Қ 91

Қунназаров К.

Бес қалаениздин əтирапы елим: қысқаша тарийхый дереклер ҳәм аңыз əпсаналар / К. Қунназаров. - Нөкис: Қарақалпақстан, 2010. - 60 б. - ISBN 978-9943-352-21-6: 4000 сўм

 

Бул китапта Қарақалпақстан Республикасының географиялық жайласыў орны, тәбияты, географиялық климаты, халкы ҳәм əййемги қалалары ҳаққында жазады.

81.2(Қар)

М52

Машарипова Т.

Публицистика теориясының бир путин концепциясы: илимий-методологиялык анализ (Қарақалпақстан баспа сөзи материаллары мысалында )/ Т. Машарипова, Монография. - Нөкис.: Қарақалпақстан, 2016. - 292 б. - ISBN 978-9943-4552-9-0

 

Бул монографияда публицистиканың мәниси, субъекти ҳәм объекти, предмети , улыўма ҳәм қысқа методлары, функциялары, принциплери публицистик шығармалар мазмуны элементлери, тили ҳәм усылы жанрлары ҳаққында пикир журитилген.

5 Қар

М11

Мырзамбетов С.

Адамлар: төртликлердеги ақыл-нəсият хикметлери/ С Мырзамбетов. - Nө'kis.: Qaraqalpaqstan, 2016. - 44 б. - 2670, 2670сум

 

С. Мырзамбетов «Адамлар» атлы төртликлеринде инсаныйлык пазыйлетлерди суўретлеў менен бирге ақыл-нəсиятка тəрбиялык характерге ийе қосық қатарлары көрсетилген.

5Қар

Ө87

Өтеулиев Ө.

Қумырска кәрўаны/ Ө. Өтеулиев . - Нөкис: Қарақалпақстан, 2016. - 96 б. - ISBN 978-9943-4747-3-4: 5000 сўм

 

Китаптағы еки гурриңниң бири Тикенекли қызыл гул де Аўған урысында суйиклиси қаза тапқан муңлы қыз бенен дəртлесесең. Баймухан көкбет те өткен əсирлердеги шым-шытырық ўакыялар, тарийхи шыңлықлар жанлы образлар сөз саплаўдағы шеберликлери менен ашып бериледи.

5Қар

С23

Садыков А.

Таңламалы шығармалар./ А. Садыков - Нөкис: Қарақалпақстан, 2016. - 368 б. - ISBN 978-9943-4432-8-0: 25047 сўм

 
Абдулла Садықовтың бул шығармасында «Бостансыз бүлбил», «Хош, Дилбарым, хош қылықлы қыз едиң!» атлы повестлери берилди.

30.10

К38

 

Ken assortimenttegi kiyimlerdi konstruksiyalaw,modellestiriw ham ko'rkem bezew: Joqari ham orta arnawli bilim ministrligi tarepinen kasip-өner kolledjlerinin 3540601-"Tigiw ham tigiw-trikotaj islep sigariw", 3540604-"Ken assortimenttegi kiyimlerdi konstrukciyaiaw ham modellestiriw"/ S.Hh.Tashpulatov, M.K.Ramazabov, G.G.limova, Sh. Juraeva - Nokis: Bilim, 2016. - 272 s. - ISBN 978-9943-4436-1-7: 81727 v

Ken assortimenttegi kiyimlerdi konstruksiyalaw,modellestiriw ham ko'rkem bezew student jaslarg'a arnalg'an.

74.200

В-60

Внеклассное чтение. Хрестоматия по Узбекской литературе.: для средних и старших классов. - Ташкент: Oqituvchi, 2015. - 400 б. - ISBN 978-9943-02-853-1: 13600 сум

 

Литература содержит художественные произведения узбекских писателей - классиков начиная со средних веков и до наших дней.Қорақалпоғистон Республикасининг ахборот-кутубхона марказининг махсус сайти
© 2009-2018. Қорақалпоғистон Республикасининг ахборот-кутубхона маркази
Барча саволлар ойича махсус электрон манзилга мурожат қилинг